Categories
Bro Park Januar 2021 Spillforslag

Bro Park 24. Januar

Lite med hester. Men som vi har sett hittil så er ikke løpene lette å løse for det.

Pris xxkr.
V64 forslag
V64-1
V64-2
V64-3
V64-4
V64-5
V64-6

Valg:

Tre hester har vært ute på vinterbanen vi har i år. 2 Arabianranta, 3 Augustus Caesar og 5 Visiteur Du Pom.

Vi mener 3 Augustus Caesar